Türkiye'nin İlaçlama Cihazlarını Üreten İlk ve Lider Firması Opal İlaçlama Cihazları Açık alan ve kapalı alan ilaçlamasında patentli, Tarım ve Köyişleri bakanlığınca deney raporlu ve ruhsatlı ilaçlama makinaları üretiyoruz.

Termal Sisleme


  • Termal Sisleme (Dumanlama tekniği)  ülkemizde uzun bir süredir çevre ilaçlamalarında, tarımda ve kanatlı hayvan kümeslerinde yoğun olarak kullanılmaktadır. 

  • Sisleme cihazları genellikle gaz fumigasyonunda olduğu için yüksek homojenlik özelliğinden dolayı yeşilliğin bol olduğu yerlerde, bataklık alanlarda, sazlıklarda, logarlarda, seralarda, tavuk çiftlikleri gibi mekanlarda kullanılır.  

Soğuk Sisleme (ULV)


  • U.L.V. (Ultra Low Volume) son derece ince püskürtme tekniği ile oluşturulan aerosol sisidir. Haşereleri yok etmede en az etken madde ile en üstün, kalıcı, etkili, gerçekçi ve en ekonomik mücadele yöntemidir.
  • Soğuk sisleme, ilaçlı suyu (solüsyonu) havada uzun süre kalacak şekilde partiküllere bölerek hava ile temas süresini uzatıp ilaçlamada kesin sonuca gidilmesini sağlar. 
  • U.L.V. sistemi bu özelliklerinden dolayı haşere ile mücadelenin yanında, antiseptik ve deodorantların da atılmasına müsaade eder.

Niçin ULV?


  • ULV ilaçlama tekniği, dumanlama sistemine göre ilaç partiküllerinin havada çok daha fazla kalabilmesinden dolayı en az 5 misli daha fazla randıman vermektedir.
  • U.LV sistemi Dünya Sağlık Örgütü'nün onayladığı bir ilaçlama tekniğidir. Çevre dostudur.
  • Çok daha az ilaçla daha çok alanın ilaçlanması mümkündür.
  • Mazotun kanserojen etkisi ve ekonomik külfeti ortadan kalkmaktadır.
  • Dumanlamada kapanan kapı ve pencereler U.LV sisteminde farkına bile varılmadan ilacın evlerin içine girerek iç mekanlarında sağlıklı bir şekilde ilaçlanması sağlana-bilmektedir.